Общи условия

 

Общи условия за използването на сайта
Раздел I

Общи разпоредби


Чл. 1. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които "ИЗИ МЕДИА” ЕООД предоставя услуги на потребителите си посредством онлайн магазина www.hologramnietiketi.com
aл. 1) Използването на услугите от онлайн магазина означава, че потребителят се е запознал с общите условия, както и че е съгласен с тях.
Чл. 2. "ИЗИ МЕДИА” ЕООД  си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.
Чл. 3. "ИЗИ МЕДИА” ЕООД  управлява този онлайн магазин от офисa си в София, България.
"ИЗИ МЕДИА” ЕООД не декларира, че стоките или услугите в този онлайн магазин са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.
Чл. 4. Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от "ИЗИ МЕДИА” ЕООД сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:
1. Име и адрес-седалище на доставчика - "ИЗИ МЕДИА” ЕООД , гр. София , бул. "Гоце Делчев"48
2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
3. Цената на стоките е изписана с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел "Условия на доставка" и в страницата на всяка категория продукти.
5. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава официален документ.
6. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. 
При явно несъответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката. В срок от 14 дни от получаване на върнатата стоката и при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

Раздел II

Правила за използване на сайта

Чл. 5. Не се разрешава материалите на този Онлайн магазин да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този онлайн магазин материали в други сайтове е забранена. Материалите на този онлайн магазин са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този онлайн магазин са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.
Чл. 7. В страниците на този онлайн магазина е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. hologramnietiketi.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. 
Чл. 8. Вие можете да създавате препратки към този онлайн магазин от други сайтове, но само според условията на www.hologramnietiketi.com За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати. 
Чл. 9. Потребителите на онлайн магазина нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. 
 


Раздел III

"Отговорност"


Чл. 10. Материалите и услугите в този онлайн магазин са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. "ИЗИ МЕДИА” ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.
Чл. 11. "ИЗИ МЕДИА” ЕООД  и неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този онлайн магазин, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо "ИЗИ МЕДИА” ЕООД  за възможност да възникнат такива вреди.


Раздел IV

Информация от потребителите


Чл. 12."ИЗИ МЕДИА” ЕООД , не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този онлайн магазин. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този онлайн магазина, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. При регистрирането си в www.hologramnietiketi.com, всеки потребител на онлайн магазина си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка.Всеки потребител на www.hologramnietiketi.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.
Чл. 13. Личните данни – трите имена, ЕГН, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до онлайн магазина при своята регистрация в www.hologramnietiketi.com са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на hologramnietiketi.com са съгласни с факта, че фирма "ИЗИ МЕДИА” ЕООД и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.
Чл. 14."ИЗИ МЕДИА” ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на онлайн магазина, за изпълнение на предлаганите услуги, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас ."ИЗИ МЕДИА” ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на "ИЗИ МЕДИА” ЕООД са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.
Чл. 15. Всеки регистриран в hologramnietiketi.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

Раздел V

Условия за доставка на стоки


Чл. 16. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване за цената му.  Офертите са придружени със снимков материал. Към  офертите има подробно Описание, което потребителят е длъжен да прочете обстойно или да получи информация по телефона . За всяка стока има указани опции цена с включен ДДС за указаните опции-количества и не включва разходи по доставката.
Чл. 17. Поръчката на продукти става чрез : Избиране на възможните опции : количество, пакет, цвят на печата; прикрепване на файл /ако е необходимо/ и натискане на бутона "Купи сега" в офертата на желаната стока. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Завърши поръчката" в преглед на поръчката. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и hologramnietiketi.com. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.
Чл. 18. Посочването на неверен/ сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва "ИЗИ МЕДИА” ЕООД със задължението за изпълнение на доставката.
Чл. 19. Поръчки за доставка се приемат 24 часа, 7 дни в седмицата. След получаване на hologramnietiketi.com се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.
Чл. 20. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.
Чл. 21. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
Чл. 22. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и "ИЗИ МЕДИА” ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.
ал. 1) В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.


Раздел VI

Условия на плащане

Чл. 23. Плащането на стоките и предоставените услуги се извършва по банков път или с наложен платеж в зависимост от избрания от клиента метод за плащане
Настоящите Условия са в сила от 01.10.2015 г.
Последна редакция на 01.10.2015 г.